Ápoló

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és lnfektológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és lnfektológiai Intézet Traumatológiai Osztály ápoló munkakör betöltésére.Feladatok

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Baleseti sérültek ápolása és szakszerű megfigyelése
 • gondoskodás a betegek testi és lelki szükségleteinek kielégítéséről ( testi higiéné, táplálkozás, biztonságos környezet biztosítása)
 • Orvosi utasítás alapján, kompetenciaszintnek megfelelően a betegek vizsgálatában, műtéti előkészítésében, kezelésében valő közreműködés ( gyúgyszerelés, vizsgálati anyagok vétele, asszisztálás az egyes beavatkozások során)
 • Előírás szerinti dokumentáció vezetése 

Cég bemutatása

A pályázat elbírálásának  módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal  betölthető. Sikertelen pályázat esetén az értesítést követően 15 napon belül a pályázat átvehető a Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztályon. Ezt követően a pályázati anyag  megsemmisítésre kerül.

A pályázati kiírás további  közzétételének helye, ideje:

Intézmény honlapja - 2020 . március 19

Kozigallas.hu - 2020. március 19

A    munkáltatóval      kapcsolatban     további     információt     a      www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.


Feltételek

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, felnőtt szakápoló,
 • vagy ápoló OKJ 54
 • vagy ápoló OKJ 55
 • vagy főiskolai vagy diplomás ápoló
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

 

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével
 • Képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok másolata .
 • Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről
 • ·Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak  kezeléséhez hozzájárul.
 • Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak
 • kiértesítését követően a pályázati anyaga nem  kerül  személyes  átvételre, akkor tudomásul  veszi annak megsemmisítését

Kezdés
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Munkaidő
Teljes munkaidő

Bruttó bér
Az illetmény megállapítására és a ju\tatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a ( z) MAGASAN KIEMELT BÉREZÉS az irányadóak

Munkavégzés helye
Budapest
Budapest, 1097 Budapest, Gyáli út 17-19

Megjegyzés
Ezt a hirdetést a MADS Az Egészség Erő kampányunk keretében hirdetjük, amellyel egészségügyi intézményeknek segítünk, hogy minél gyorsabban és több helyre eljussanak hirdetéseik. Kérjük a jelölteket, hogy a hirdetésben szereplő elérhetőségen jelentkezzenek. Sok sikert kívánunk! MADS A Munka Erő!


Jelentkezés
A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és lnfektológiai Intézet címére .történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Kontra Andrea telephelyi vezető ápolónak "SK" ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4009-001/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kontra Andrea nyújt, a 06-1/3473848 -os telefonszámon. Jelentkezési határidő: folyamatos